Lukk

Vi kan - Vi hjelper deg

Rutine og bransjeerfaring
Kartlegger deres behov
Skreddersydde pakkeforslag - inkludert tegninger!

Det fins et visst antall parametre å tenke på når man skal bygge det perfekte treningslokalet. Hva skal treningen fokusere på - for eksempel crossfit, klassisk trening eller kanskje være mer fokusert på kampsport? Hvordan og når vil dere kunne trene? Hva slags rom fins i lokalet og hva slags budsjett forholder dere dere til?

Våre treningseksperter diskuterer gjerne dette med dere! Vi har skapt treningslokaler for aktører innen både offentlig og privat sektor - erfaringer som vi tror kan være nyttige når vi diskuterer løsninger med dere.

Tegningsforslag for større gymløsninger

Vi ser flere fordeler med å lage en tegning over det tiltenkte treningsarealet - først og fremst for å avgrense våre forutsetninger og disponere arealet optimalt. Vi hjelper dere gjerne med å lage et tegningsforslag for mulige gymløsninger for dere.

Hvis vi får et grunnlag av dere - hvor stort areal, hvor mange som forventes å bruke arealet, hva rommet skal fokusere på - så skisserer vi et løsningsforslag.